...
2Yzarlanýar
5Yzarlaýanlar

Merdangeldi Bayramov

@passenger

2022-nji ýylda TDU-ny tamamladym. Şuwagta çenli matematikadan olimpiadalara gatnaşyp gelýärin. Häzir bolsa olary gurnamak bilen meşgullanýaryn. Hem-de passsengerbookstore-yň ilkinji agzasy hökmünde adamlaryň arasynda kitap okamaklygy köpeltmek üçin birnäçe projektleri dowam etdirýäris. Doly maglumatlar üçin meniň bilen habarlaşyp bilersiňiz;)