...

Nurmuhammet Kurbanow

@Nurmuhammet5577
Talyp

Men Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we Informatika Institutynyň talyby. Men makala ýazmagy öz hobbime öwüresim gelýär. Maňa meni gyzyklandyrýan hem-de maňa ýaraýan temalar barada pikirimi ýazmak we düşündirmek ýaraýar. Men has hem tehnologiýa we psihologiýa barada gyzyklanýan.