Teswirler (7)

Ýüklenýär...
User Avatar

çopan oglanjyk

Hany biraz pikirleniň: jogaplar

1 minut alar

Jogaplar: 

https://makalam.com/hany-biraz-pikirlenin-137/
 

1. Ysraýyl döwletiniň prezidenti bolmaklyk teklip edilýär.
2. Aziýadan aralaşýar we dünýä adamlarynyň 3/1 %-ni öldürýär. Ýewropanyň adam sany 1347-nji ýyldan öňki ýagdaýa gelýänça 400 ýyl gerek bolupdyr. 
3. Belli sözi: Geldim, Gördüm, Ýeňdim. Pullarynyň ýüzünde bolsa “Ölümsiz diktator” diýen ýazgy bolupdyr. 
4. fransuz karoly Louse IV (Güneş karoly). 
5. “Soňsuzlugyň ýüzündäki gözýaşyň damjasy”. 
6. Da Winçiniň çeken portreti asylgy durupdyr: Mona Lisa. Halaýan pionisti Beethoven bolupdyr.
7. “II jahan urşy” atly kitaby. 
8. Adolf Gitler. Taryhda erbet şahsyýet hökmünde tanalýar gowy tarapyda bar ekena :D 
9. imperator Mao. 
10. Salman Rüşdi.

 

Gyzyklananyňyz üçin sag boluň.

225 |