...

Kuwwat Geldimyradow

@Kuwwat
Ykdysatçy

TDY we DI Talyby. *Maliye. *Maliye Menejmenty.

Aňsat Dilde Salgyt Näme?

Geliñ salgyt näme we näme üçin yurtlaryñ ykdysady durnuklylygynda uly rol oýnaýar. Añsat dilde düşündirmage çalyşaýyn. Salgyt ylym hökmünde döremegine sebäp bolan alymlardan birileri Adam Smit we Fridrih Englis bolup durýar. A.Smit salgyt barada "Salgydyñ islendik görnüşi ýaramazdyr" F.Englis bolsa "Döwlet bolmasa salgyt bolmaz, salgyt bolmasa döwlet bolmaz" F.Bekar salgyt barada "Salgytlary tölemek döwletiñ her bir raýatyñ mukeddes borjudyr" Görşumiz ýaly, alymlar salgyt barada dürli pikirlerde bolupdyrlar yone döwletiñ ösmegi, halkyń hal yagdaýynyñ yokary bolmagy…

Aňsat Dilde Salgyt Näme?

Amerikanyň meşgur gazety "New York Times" gazety gecip giden 2022-nji yylda iň meşgur adamlaryň sanawyny çap etdi

Däp bolup gelşi ýaly, ABŞ-nyň hepdelik “Time” žurnaly her ýylyň ahyrynda belli ugurlarda üstünlik gazanan şahsyýetleri saýlaýar. Neşir “Ýylyň ynsany”, “Ýylyň telekeçisi”, “Ýylyň türgeni”, “Ýylyň gyzyklandyrany” ýaly ugurlar boýunça dünýäde tapawutlanan adamlary saýlady. ABŞ-nyň prezidentlik saýlawynyň ýeňijisi Jozef Baýden hem-de onuň wise-premýeri boljak Kamala Harris “Ýylyň ynsany” saýlandy. Wideoýygnaklary geçirmäge mümkinçilik berýän ZOOM programmasyny işläp taýýarlan kompaniýanyň ýolbaşçysy Erik Ýuan “Ýylyň telekeçisi” diýlip saýlandy. “Ýylyñ türgeni” adyna NBA-iň soňky çempiony, “Los Anjeles Lakers” toparynyň ýyldyzy…