Teswirler (2)

Ýüklenýär...
User Avatar

GAME DESIGNER

MENEM BIR TÜRKMEN MEDIUM GÖZLEÝÄRDIM

2 minut alar

Ilki bilen Salawmaleýkim ...Tüweleme MAKALAM proýekti biziň ýurdymyzda iň gerekli platformalaryň biridir. Platformany döreden Türkmen ýigitlerimize ýa-da ýigidimize köp sagbolun we işleriniň ömür boýy ýurdymyza halkymyza peýdaly bolup dursun, uly kompaniýalaryň birine öwrülmek nesip etsin. Platforma Mediumdan hiç bir kemi ýok nesip bolsa hemişe online bolarys we pikirlerimizi paýlaşarys! Üstünlik arwuz edýärin!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

102 |
|
  1. Ýaz
  2. Gözden geçir
  3. Çap et