Teswirler (2)

Ýüklenýär...
User Avatar

"Makalam" proýekti barada

1 minut alar

Ilki bilen hemmäňize salam. Proýekt hakykatdanam gowy pikirlenip, döredilenligi görülýär.Makalam proýekti ýurdumyzda geljekde hakykatdanam ýokary hilli programmalaryň döredilip bilinjekdiginiň şaýadydyr. Elwetde ilki görüşde makalam proýekti "Twitter" - e çalymdaş etse - de ýurdumyzdaky zehinli adamlaryň döredijilik pikirlerini, düşünjelerini paýlaşyp ýazyp biljegi bir ýeriniň bolmasy  her jemgyýet üçin uly bir mümkinçilikdir. Meniň pikirimçe  bu proýekt  has giň sreda  ýaýramalydyr we ýaýrar diýip umyt edýärin. Sebäbi häzirki zaman adamlary täze pikirlere, täze maglumatlara, täze düşünjelere aç. Has takyky jemgyýetimiziň mundan beýläk-de ösmegi üçin öz sredasyndaky adamlaryň nähilli pikirleriniň bardygy, nähilli düşünjelere eýedigini bilmesi has möhümdir.  

19 |
|