...

Derya Deryayew

@Hacker09
Gamer & Programmer

Men Aşgabat şäherindäki aýratyn zehinli çagalar mekdep internatynyň okuwçysy.Men dürli oýunlary oýamagy, programmalar bilen işlemegi has hem futbol oýnamagy halaýaryn.