Teswirler (0)

Ýüklenýär...
User Avatar

19 Maý 2023

SIZI HEMME TARAPLAÝYN KÄMILLEŞDIRJEK 7 ZAT

1 minut alar

 

 

1-   Iliñ işi bilen bolman, öz işiñ bilen meşgullanmak.

2-   Iliñ çagasyna at dakman, öz çagañ terbiyesine üns bermek.

3-   Okan zatlaryñdan sapak almak.

4-   Goýberen ýalñyşlyklaryñdan sapak almak.

5-   Wagtyñ gymmatyna düşünmek we ony peýdaly zatlara sarp etmek.

6-   Ertiriñ gaýgysyny etmän, häzirki günüñi ýaşamak.

7-   Iliñ ýeten derejesinden saña peýdaň ýokdugyna düşünmek we öz gelip biljek derejeleriñ planlaryny gurmak.

 

Twitter ulanmaýaryn, halan bolsaňyz paýlaşyp bilersiňiz!

Wagtyňyzy özüňize peýdaly zatlara sarp etmegiňiz dilegi bilen! 

 

 

52 |
|