...

Monty Blanc

@montyoskyo
Filosof

Ýazỳan zatlarymy dogry diýip kabul etmegiñizi islämok. Çünki köplenç men ýalňyşýan. Diñe beýin gimnastikasy üçin okasañyz hoşal bolardym 😘

Entek makala ýok.