Teswirler (1)

Ýüklenýär...
User Avatar

23 Maý 2023

5 ÝYL SIZE KÖP ZAT GETIRIP BILER!

1 minut alar

Hünärmenler, adamlaryñ öñümizdäki bäş ýylyñ içinde ýetip biljek septgileriniň aşakda sanalýan faktorlara baglydygyny belläp geçýärler. Bu faktorlaryň örän möhümdigine düşünmek üçin özüňize şu bäş soragy soramagyňyzy ýatladýarlar. Bular:

 

1-   Okaýan kitaplaryñyz,

2-   Bilelikde wagt geçirýän adamlaryñyz,

3-   Iýýän zatlaryñyz,

4-   Edinýän peýdaly endikleriñiz,

5-   Edýän söhbetdeşlikleriñiz ýa-da geçirýän gürrüñdeşlikleriñizdir.

 

 

33 |
|